Ban nhạc Flamenco Tumbadora tại TT Hội Nghị White Palace 29/09/2013


IMG_1378 IMG_1376 IMG_1366 IMG_1401Ban nhạc Flamenco Tumbadora tại TT Hội Nghị White Palace 29/09/2013

Advertisements
Categories: Uncategorized

Điều hướng bài viết

Đã đóng bình luận.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: