Anoasis Beach Resort Long Hải Gala Dinner 09/03/2014


IMG_4340 IMG_4332 IMG_4393 IMG_4355 IMG_4351 IMG_4343Anoasis Beach Resort Long Hải Gala Dinner 09/03/2014

Advertisements
Categories: Uncategorized

Điều hướng bài viết

Đã đóng bình luận.

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: