Lễ Ký Kết Ra Mắt Sản Phẩm Hợp Tác Việt Lào Rex Hotel 22/03/2014


IMG_4535 IMG_4532 IMG_4518 IMG_4515 IMG_4513 IMG_4544Lễ Ký Kết Ra Mắt Sản Phẩm Hợp Tác Việt Lào Rex Hotel 22/03/2014

Advertisements
Categories: Uncategorized

Điều hướng bài viết

Đã đóng bình luận.

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: