VNPT Christmas 2014 Gala Dinner- Vung Tau The Imperial Hotel 5 star

IMG_7165 IMG_7166 IMG_7168 IMG_7175 IMG_7182 IMG_7183 IMG_7195 IMG_7210 IMG_7219

Advertisements
Categories: Uncategorized

Điều hướng bài viết

Bình luận đã được đóng.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: