Thư Viện Ảnh

IMG_2394 IMG_2446 IMG_2420 IMG_2280 IMG_2270 IMG_2228 IMG_2188 IMG_2061.1 IMG_1998 IMG_1913 IMG_1905 IMG_1870 IMG_1857 IMG_1826 IMG_1737 IMG_1619 IMG_1604 IMG_1578 IMG_1355 IMG_1217 IMG_1162 IMG_1009 IMG_0951 IMG_0924 IMG_0899 IMG_0879 IMG_0839 IMG_0835 IMG_0752 IMG_0682 IMG_0674 IMG_0645 IMG_0623 IMG_0611 IMG_0601 IMG_0571 IMG_0542 IMG_0514 IMG_0459 IMG_0444 IMG_0116 IMG_0008 DSC_0138 20160220_184132 20160213_152957 20160212_201417 20160210_175742 20160210_164213 20160210_163958 IMG_0993 IMG_0974 IMG_0970 IMG_0963 IMG_0962 IMG_0958 IMG_0955 IMG_0951 IMG_0946 IMG_0907 IMG_0906 IMG_0918 IMG_0917 IMG_0903 IMG_0901 IMG_0899 IMG_0824 IMG_0820 IMG_0813 IMG_0809 IMG_0808 IMG_0803 IMG_0802 IMG_0801 IMG_0800 IMG_0799 IMG_0798 IMG_0797 IMG_0796 IMG_0794 IMG_0793 IMG_0792 IMG_0791 IMG_0790 IMG_0789 IMG_0788 IMG_0787 IMG_0786 IMG_0782 IMG_0781 20160424_171800 20160424_171259 20160424_171222 20160424_171102 IMG_0938 IMG_0933 IMG_0926 IMG_0924 IMG_0920 IMG_0918 IMG_0917 IMG_0907 IMG_0901 IMG_0900 img_0958.jpg img_0970.jpg img_0907.jpg img_0963.jpg IMG_0884 IMG_0879 IMG_0878 IMG_0863 IMG_0861 IMG_0839 IMG_0834 IMG_0833 20160427_192937 img_0838.jpg img_0835.jpg img_0856.jpg img_0734.2.jpg img_0753.jpg img_0756.jpg img_0733.2.jpg img_0770.jpg img_0735-1.jpg.jpeg img_0778.jpg img_0752.jpg img_0755.jpg img_0737.3.jpg img_0713.1.jpg img_0706.jpg img_0724.jpg img_0711.1.jpg img_0723.jpg img_0720.jpg img_0709.jpg img_0719.jpg img_0712.jpg img_0708-1.jpg.jpeg img_0717.jpg img_0674.jpg img_0673.jpg img_0681.jpg img_0679.jpg img_0686.jpg img_0690.jpg img_0675.jpg img_0704.jpg img_0676.jpg img_0678.jpg img_0677.jpg img_0685.jpg img_0682.jpg img_0605.jpg img_0626.jpg img_0610.jpg img_0596.jpg img_0598.jpg 20160409_111347.jpg img_0603.jpg img_0623.jpg img_0601.jpg img_0559.jpg img_0550.jpg img_0552.jpg img_0564.jpg img_0542.jpg img_0545.jpg img_0544.jpg img_0566.jpg img_0551.jpg img_0562.jpg img_0571.jpg img_0571.1.jpg 20160402_112951.jpg img_0530.jpg img_0518.jpg 20160402_112606.jpg 20160402_111717.jpg img_0535.jpg 20160402_112638.jpg 20160402_111547.jpg img_0515.jpg img_0516.jpg img_0444.jpg img_0459-1.jpg.jpeg img_0469.1.jpg img_0428.jpg img_0443.jpg img_0426.jpg img_0445.jpg img_0456.jpg img_0469.jpg img_0333.jpg img_0391.jpg img_0421.jpg img_0385.jpg img_0334.jpg img_0339.jpg img_0305.jpg img_0293.jpg img_0301.jpg img_0308.jpg img_0307.jpg img_0262.jpg img_0258.jpg img_0275.jpg img_0276.jpg 20160305_180310.jpg img_0282.jpg img_0256.jpg img_0263.jpg IMG_0252 IMG_0247 20160304_083829 img_0251.jpg 20160304_083825.jpg img_0248.jpg 20160304_110958.jpg 20160304_111924.jpg IMG_1130 IMG_1776 IMG_2022 IMG_1507 IMG_1151 IMG_1255 IMG_1913 IMG_1359 IMG_1877 IMG_2434 IMG_2094 IMG_0873 IMG_0567 IMG_1119 IMG_0502 20160220_171214.jpg img_0199.jpg 20160220_184132.jpg 20160220_171000.jpg img_0201.jpg img_0661.jpg img_0645.jpg 20160220_170841.jpg 20160220_184054.jpg img_0236.jpg img_0067.jpg img_0116.jpg img_0129.jpg img_0035.jpg 20160213_152957.jpg 20160213_153929.jpg img_0118.jpg img_0052.jpg img_0080.jpg img_0031.jpg img_0016.jpg img_0066.jpg 20160212_161951.jpg 20160212_193112.jpg 20160212_161840.jpg 20160212_185334.jpg 20160212_201417.jpg 20160210_211930.jpg 20160210_175742.jpg 20160210_160037.jpg 20160210_164213.jpg 20160210_163958.jpg img_2218.jpg img_2166.jpg img_2272.jpg img_2270.jpg img_2143.jpg img_2180.jpg img_2188.jpg img_2160.jpg img_2166.jpg img_2268.jpg img_2243.jpg img_2142.jpg img_2218.jpg img_2165.jpg img_2158.jpg img_2232.jpg img_2228.jpg img_2233.jpg img_2188.jpg img_2160.jpg img_2166.jpg img_2242.jpg img_2268.jpg img_2243.jpg img_2142.jpg img_1747.jpg img_1740.jpg img_1725.jpg img_2522.jpg img_2558.jpg img_2549.jpg img_2553.jpg img_2531.jpg dsc_0091.jpg img_1796.jpg dsc_0089.jpg dsc_0095.jpg dsc_0122.jpg dsc_0124.jpg img_2286.jpg img_2293.jpg img_2297.jpg img_2280.jpg img_2061.jpg img_2470.jpg img_2485.jpg img_2320.jpg img_2420.jpg img_2344.jpg img_2309.jpg img_2394.jpg img_2017.jpg img_2393.jpg img_1997.jpg img_1998.jpg img_2446.jpg img_2095.jpg img_1522.jpg img_1905.jpg img_1323.jpg img_2037.jpg img_1873.jpg img_2030.jpg img_1316.jpg img_1913.jpg img_1870.jpg img_2434.jpg img_1507.jpg img_1151.jpg img_1346.jpg img_1357.jpg img_1355.jpg img_1452.jpg img_1604.jpg img_1649.jpg img_1578.jpg dsc_0224.jpg dsc_0221.jpg 20160110_174816.jpg img_1466.jpg dsc_0138.jpg dsc_0087.jpg img_0313.jpg img_0081.jpg img_0057.jpg img_0790.jpg img_0623.jpg img_0315.jpg img_0107.jpg IMG_2558 IMG_2553 IMG_2549 IMG_2531 IMG_2522 IMG_2485 IMG_2470 IMG_2446 IMG_2434 IMG_2420 IMG_2394 IMG_2393 IMG_2344 IMG_2320 IMG_2309 IMG_2297 IMG_2293 IMG_2286 IMG_2280 IMG_2272 IMG_2270 IMG_2218 IMG_2166 IMG_2143 IMG_2095 IMG_2061 IMG_2037 IMG_2030 IMG_2017 IMG_1998 IMG_1997 IMG_1913 IMG_1905 IMG_1873 IMG_1870 IMG_1838 IMG_1796 IMG_1747 IMG_1740 IMG_1725 IMG_1649 IMG_1632 IMG_1604 IMG_1578 IMG_1522 IMG_1507 IMG_1466 IMG_1452 IMG_1357 IMG_1355 IMG_1346 IMG_1323 IMG_1316 IMG_1151 IMG_1009 IMG_0998 IMG_0790 IMG_0661 IMG_0645 IMG_0623 IMG_0315 IMG_0313 IMG_0236 IMG_0201 IMG_0199 IMG_0129 IMG_0118 IMG_0116 IMG_0107 IMG_0081 IMG_0080 IMG_0057 DSC_0224 DSC_0221 DSC_0138 DSC_0124 DSC_0122 DSC_0095 DSC_0091 DSC_0089 DSC_0087 20160220_184132 20160220_184054 20160220_171214 20160220_171000 20160220_170841 20160212_201417 20160210_211930 20160210_175742 20160210_163958 20160110_174816 IMG_9454 IMG_9445 IMG_9442 IMG_9460 DSC_0038 DSC_0020 DSC_0015 DSC_0013 IMG_9437 IMG_9429 IMG_9415 IMG_9412 DSC_0054 DSC_0042 IMG_9365 IMG_9385 IMG_9383 IMG_9370 IMG_9278 IMG_9271 IMG_9259 IMG_9232 IMG_9226 IMG_9225 IMG_9205 IMG_9204 IMG_9202 IMG_9200 IMG_20150523_174616 IMG_9176 IMG_9173 IMG_9167 IMG_9179 IMG_9027 IMG_9021 IMG_9018 IMG_9011 IMG_9030 IMG_9295 IMG_9291 IMG_07062015_141940 IMG_07062015_141845 IMG_20150509_110646 IMG_8994 IMG_8991 IMG_20150509_110735 IMG_8873 IMG_8865 IMG_20150421_163338 IMG_8860 IMG_8859 IMG_8852 IMG_8841 IMG_8838 IMG_8835 IMG_8864 IMG_20150417_175849 IMG_20150417_160121 IMG_20150417_135253 IMG_8830 IMG_20150417_175849.1 IMG_8891 IMG_20150424_161949 IMG_20150424_161625 IMG_8622 IMG_8621 IMG_8618 IMG_8596 IMG_8601 IMG_8568 IMG_8562 IMG_8561 IMG_8530 IMG_8528 IMG_8581 IMG_20150307_2 IMG_8500 IMG_8495 IMG_8491 IMG_8487 IMG_8480 IMG_20150307_3 IMG_8243 IMG_8241 IMG_8234 IMG_8214 IMG_8212 IMG_8257 IMG_8125 IMG_8141 IMG_8139 IMG_8115 IMG_8096 IMG_8091 IMG_8090 IMG_8086 IMG_8082 IMG_8120 IMG_8060 IMG_8059 IMG_8045 IMG_8070 wpid-img_8062.jpg wpid-img_8045.jpg wpid-img_7981.jpg wpid-img_7951.jpg wpid-img_7960.jpg wpid-img_7989.jpg wpid-img_7973.jpg wpid-img_7947.jpg20160110_174816 20160210_163958 20160210_175742 20160210_211930 20160212_201417 20160220_170841 20160220_171000 20160220_171214 20160220_184054 20160220_184132 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0138 DSC_0221 DSC_0224 IMG_0057 IMG_0080 IMG_0081 IMG_0107 IMG_0116 IMG_0118 IMG_0129 IMG_0199 IMG_0201 IMG_0236 IMG_0313 IMG_0315 IMG_0623 IMG_0645 IMG_0661 IMG_0790 IMG_0998 IMG_1009 IMG_1151 IMG_1316 IMG_1323 IMG_1346 IMG_1355 IMG_1357 IMG_1452 IMG_1466 IMG_1507 IMG_1522 IMG_1578 IMG_1604 IMG_1632 IMG_1649 IMG_1725 IMG_1740 IMG_1747 IMG_1796 IMG_1838 IMG_1870 IMG_1873 IMG_1905 IMG_1913 IMG_1997 IMG_1998 IMG_2017 IMG_2030 IMG_2037 IMG_2061 IMG_2095 IMG_2143 IMG_2166 IMG_2218 IMG_2270 IMG_2272 IMG_2280 IMG_2286 IMG_2293 IMG_2297 IMG_2309 IMG_2320 IMG_2344 IMG_2393 IMG_2394 IMG_2420 IMG_2434 IMG_2446 IMG_2470 IMG_2485 IMG_2522 IMG_2531 IMG_2549 IMG_2553 IMG_2558

IMG_9442 IMG_9454 IMG_9445 IMG_9460 DSC_0038 DSC_0020 DSC_0015 DSC_0013 IMG_9437 IMG_9429 IMG_9415 IMG_9412 DSC_0054 DSC_0042 IMG_9365 IMG_9385 IMG_9383 IMG_9370 IMG_9278 IMG_9271 IMG_9204 IMG_9202 IMG_9200 IMG_20150523_174616 IMG_9176 IMG_9173 IMG_9167 IMG_9179 IMG_9027 IMG_9021 IMG_9018 IMG_9011 IMG_9030 IMG_9295 IMG_9291 IMG_07062015_141940 IMG_07062015_141845 IMG_20150509_110646 IMG_8994 IMG_8991 IMG_20150509_110735 IMG_8873 IMG_8865 IMG_20150421_163338 IMG_8860 IMG_8859 IMG_8852 IMG_8841 IMG_8838 IMG_8835 IMG_8864 IMG_20150417_175849 IMG_20150417_160121 IMG_20150417_135253 IMG_8830 IMG_8827 IMG_8814 IMG_8790 IMG_20150417_175849.1 IMG_8891 IMG_8884 IMG_20150424_161949 IMG_20150424_161625 IMG_8622 IMG_8621 IMG_8618 IMG_8629 IMG_8596 IMG_8601 IMG_8568 IMG_8562 IMG_8561 IMG_8530 IMG_8528 IMG_8581 IMG_20150307_2 IMG_8500 IMG_8495 IMG_8491 IMG_8487 IMG_8480 IMG_20150307_3 IMG_8243 IMG_8241 IMG_8234 IMG_8214 IMG_8212 IMG_8257 IMG_8125 IMG_8141 IMG_8139 IMG_8115 IMG_8096 IMG_8091 IMG_8090 IMG_8086 IMG_8082 IMG_8120 IMG_8060 IMG_8059 IMG_8045 IMG_8070 wpid-img_8062.jpg wpid-img_8045.jpg

Acoustic Flamenco Tumbadora Band

ITL Events

ACBS Gala Dinner- The Grand Trip Hồ Tràm Resort 5*

Họp Báo V-League1- VFF- Equatorial Hotel 5*

Hawaii Party- Vũng Tàu Imperial Hotel 5*

Họp Báo Forbes -Rolls Royce Motor Car- Park Hyatt Saigon Hotel 5*

Hội Nghị Khách Hàng AMD- Pull Man Saigon Hotel 5*

Legend Hotel 5*- Classical Band

Vinpearl Land Nha Trang Year end Party 2014- Luxury Resort 6*

Hội Nghị Khách Hàng Thép Nhà Bè- Gem Center

Equatorial Hotel 5*

Casawine Anniversary

Giáng Sinh Huyền Diệu 2014- Vũng Tàu Rex Hotel

Amiana Resort 5* Nha Trang – Hội Nghị Y Học

Acoustic Flamenco Tumbadora Band-Tajmasago Christmas party

Hội Nghị Khách Hàng Việt Bank- TTHN Gem Center

VNPT Gala Dinner- The Imperial Vũng Tàu Hotel 5*

Esports VN

Hawaii Style- Sunrise City tower

Hawaii Night – The Grand Trip Hồ Tràm Resort 5*

Slim best Events

Giải Golf Doanh Nhân 2014- Viet Nam Golf Club

Tiệc Cưới Park Royal Hotel

Công Bố Dự Án Phố Đông Village Q2

Lotte Legend Hotel- Hòa Tấu Cổ Điển

Bình An Resort Vũng Tàu

Lotte Legend Hotel

Happy Hour- Heineken events

 PWC 20th Anniversary – Asiana Inter Continental Saigon Hotel

Hương Sen Hotel- Vĩnh Long

PV Gas event -Lotte Legend Hotel

Sea Side Resort Vũng Tàu

Green Valley

Tiệc Cưới Arc Enciel Hotel

Khai Trương Văn Phòng Phano Pharmacy

Heineken Happy Hour Events 02/07/2014

Petro Gas Viet Nam Gala Dinner Vũng Tàu Palace Hotel

Hội Chợ Triển Lãm Viet Built 2014- S.E.C.C

Nước Hoa Sharday- Tây Úc

FGas Vietso Petro Resort- Flamenco Night

Damco New Head Office- Vuvuzela

Tiệc Cưới Legend Hotel

 Tiệc Cưới River Side Palace

Tiệc Cưới Thảo Điền Village

Căn Hộ Cao Cấp Green Valley Events

Cùng Heineken Trải Nghiệm UEFA Champions League 18/04/2014

     Vũng Tàu Vietso Petro Gala Dinner 11/04/2014

 Hòa tấu Tiệc Cưới tại Legend Hotel

Gala Ngày Doanh Nhân Việt Nam 2013 tại Dinh Thống Nhất

Heineken Gala Dinner tại Chill Sky Bar tầng 27 AB Tower

Khai Trương Hồ Bơi Terra Rora tại KDC cao cấp Intresco

Gỉải Golf Doanh Nhân Việt Nam 2013 tại Sân Golf Thủ Đức

Tiệc Cưới tại Nikko Hotel

Tiệc Cưới tại TT Hội Nghị White Palace

Hội Nghị Khách Hàng Map Pacific Tại Dic Star Hotel Vũng Tàu

Tiệc Cưới tại Legend Hotel

Tiệc Cưới tại Park Hyatt Hotel

Tiệc cưới tại Caravell Hotel

Tiệc cưới tại Movenpick Hotel

Equatorial Hotel Ban nhạc Đón Khách

Lucky Square- Thành Phố Mới Bình Dương

Đệ Nhất Khách Sạn- Hoa Sứ 2

Công Viên Văn Hóa Thanh Lễ- BD

Nhà Hàng Trung Hoa P2T

Parkson Events- Tam tấu Cello Violon Guitar

Heineken The 8th Quality Award 2013 Events- Intercontinental Hotel

Dofico Events- Anantara Resort Mũi Né

BNI Football Cup 2013

The Cliff Resort Mũi Né

Petronas Events- Sea Lion2 Resort Mũi Kê Gà

OCB Bank Events- Sheraton Hotel

Legend Hotel Wedding

The Flamenco Guitar- Cap Saint Jacques Hotel Vũng Tàu

Khai trương Elisa Ship Restaurant

Gemadept Events- Vietso Petro Hồ Tràm- Vũng Tàu

PV Oil Events- Suối Nước Nóng Bình Châu- Vũng Tàu

Hòa tấu Piano Violon- Vietso Petro Resort- Vũng Tàu

Tumbadora Flamenco Guitar- The First Hotel

                                             Australian Awards tại Silver Creek City Resort

 

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: