Ca Nhạc Chào Mừng Quốc Tế Lao Động 01/05/2016- KDL Bến Xưa- Flamenco Tumbadora Band


IMG_0906 IMG_0907 IMG_0946 IMG_0951 IMG_0955 IMG_0958 IMG_0962 IMG_0963 IMG_0970 IMG_0974 IMG_0993

Advertisements
Categories: Uncategorized

Điều hướng bài viết

Đã đóng bình luận.

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: